Для спецыяльнасці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя"