для спецыяльнасці:  1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны